26, ఫిబ్రవరి 2011, శనివారం

AVS POST .....: రమణ గారూ...ఏంటి సార్....ఇలా చేసారు..?

AVS POST .....: రమణ గారూ...ఏంటి సార్....ఇలా చేసారు..?: " పరికిణి కట్టి, వోణి వేసుకుని, రెండుజడలు, చెవులకు కమ్మలు, కాళ్ళకు గజ్జెలు, తల వె..."

మంచి మైకులో చెప్పు...చెడు చెవిలో చెప్పు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి