11, మే 2013, శనివారం

అమ్మా..... నేనే బాబు ను ....!

ఇవాళ అంతర్జాతీయ మాతృదినోత్సవం అని చెప్పారు. అమ్మకు ఒక రోజు
కేటాయించటం ఏమిటి అని వాదించే పిచ్చి కొడుకుల్లో నేనూ ఒకడినే.
అయినా ఎందుకో ఒక్కసారి అమ్మను స్మరించుకుంటూ గతంలో అమ్మ
గురించి నేను రాసుకున్న పాట మళ్లీ గుర్తు చేసుకుందామనిపించింది.


    పల్లవి :           అచ్చ తెలుగు భాషరా అమ్మంటే....  
                         అచ్చు వేద ఘోషరా అమ్మంటే....   

 అనుపల్లవి :       ఆప్యాయత కంచంలో అనుబంధంలా 
                         తొలి అన్నం ముద్దరా అమ్మంటే..... 
                         ఆత్మీయత ఫలకంపై అనురాగంలా 
                         తొలి అక్షర ముత్యంరా అమ్మంటే.....    // అచ్చ తెలుగు //


   చరణం 1 :       ఆకసాన సృష్టికర్త బ్రహ్మ రా 
                         అవని మీద సృష్టికర్త అమ్మరా 
                  
                         గొదారీ కాశ్మీరం ఓ తిరుపతి క్షేత్రం 
                         నీ ధ్యాసే నిరంతరం ఇదే అమ్మ గోత్రం !

                         అమ్మంటే స్వచ్చమైన శ్వాసరా 
                         అమ్మంటే స్పష్టమైన యాసరా  !           // అచ్చ తెలుగు //


    చరణం 2 :       అమ్మపాట మానవాళి జాతియ గీతం 
                         అమ్మమాట ఆవుపాల జలపాతం 

                         పాలతోటి మురిపాలు ఇదే అమ్మ స్తన్యం 
                         ప్రేమ కరుణ జాలి దయ ఇవే అమ్మ సైన్యం !

                         అమ్మంటే జన జీవన వేదంరా 
                         అమ్మంటే మరో ప్రణవ నాదంరా !           // అచ్చ తెలుగు //
       అమ్మకు నమస్కరిస్తూ.........                  
2 కామెంట్‌లు: