17, జూన్ 2010, గురువారం

Posted by Picasa

1 వ్యాఖ్య:

  1. సర్ ! ఈ రోజుల్లో ఎదుటివారి అవసరాన్ని గుర్తించి ,అడక్కుండానే సహాయపడేవాళ్ళు ఎంత అరుదో, పొందిన మేలు గుర్తుంచుకునే వాళ్ళు , తమ కృతజ్ఞతను ప్రదర్శించగల వాళ్ళూ అంతే అరుదుగా ఉన్నారు.
    సో... మీరిద్దరూ అభినందనీయులే...
    మీ కొత్తబ్లాగు మూడు నవ్వులు అనంతమైన ఆనందాలుగా చిరకాలం సాగిపోవాలని శుభాకాంక్షలందిస్తున్నాను.
    తెలుగుకళ - పద్మకళ.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు